Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ану Валенту Шобот

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

            НАУЧНО ВЕЋЕ

            Датум:28.12.2018.

 

OБАВЕШТЕЊЕ

      Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ану Валенту Шобот.


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА

Др Марија Јанковић, виши научни сарадник