Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Дејану Поповић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:15.01.2019.

 

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Дејану Поповић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник