Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Николу Новаковића

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

Научно веће

Датум: 21.12.2020

OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Николу Новаковића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.Председник Научног већа

Мила Пандуровић, виши научни сарадник