Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Ерића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 02.10.2019.


OБАВЕШТЕЊЕ

Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Ерића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник