Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ненада Милошевића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:19.06.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ненада Милошевића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић, виши научни сарадник