Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Слађану Лакетић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 08.04.2022. године

 

OБАВЕШТЕЊЕ

Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања звања истраживач сарадник за кандидата Слађану Лакетић.

Реферат и изборни материјал налазе у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су увиду јавности у току наредних 30 дана.

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Марија Јанковић, виши научни сарадник