Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ратка Балића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                          НАУЧНО ВЕЋЕ


                  Датум:
23.07.2018 године


OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ратка Балића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р