Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јулијану Станимировић

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ  „ВИНЧА“

                        НАУЧНО ВЕЋЕ

 

 

               Датум:21.09.2018.године

 


OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јулијану Станимировић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.                                                                                            ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                                            Милена Мариновић-Цинцовић, с.р