Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Баралић.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:19.06.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Баралић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић, виши научни сарадник