Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Сњежану Ромић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

НАУЧНО ВЕЋE

Датум:23.11.2020.
OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Сњежану Ромић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИK НАУЧНОГ ВЕЋА


Мила Пандуровић, виши научни сарадник