Navigacija

Pretraga:

Sticanje naucnog zvanja VISI NAUCNI SARADNIK za dr Nenada Crnomarkovica

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                        „ВИНЧА“

                  НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 14.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ненада Црномарковића.

            Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредник 30 дана.

 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА НАЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                                                   Милена Мариновић-Цинцовић, с.р.