Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Капиџић

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

Научно веће

Датум:   27.11.2020.

OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање  НАУЧНИ САРАДНИК  за др  Ану Капиџић .


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.председник Научног већа

Мила Пандуровић, виши научни сарадник