Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак стицања стручног звања СТРУЧНИ САВЕТНИК за Андријану Станисављевић Илић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 21.03.2023.


OБАВЕШТЕЊЕ
Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања стручног звања СТРУЧНИ САВЕТНИК за Андријану Станисављевић Илић.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Весна Ђорђевић