170 - Laboratorija za materijale

Rukovodilac

Dušan Bučevac

Zvanje:

 • Kontakt: bucevac@vinca.rs

Laboratorija za materijale

Saradnici:

Svetlana Butulija

Zvanje: Naučni saradnik

 • svetlana8@vin.bg.ac.rs

Aleksandar Devečerski

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • drak@vin.bg.ac.rs

Branko Matović

Zvanje: Naučni savetnik

 • mato@vinca.rs

Milica Pošarac - Marković

Zvanje: Naučni saradnik

 • milicap@vinca.rs

Dragana Nikolić

Zvanje: Naučni saradnik

 • anikol@vinca.rs

Dušan Bučevac

Zvanje: Naučni savetnik

 • bucevac@vinca.rs

Dragana Jordanov

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • djordano@vin.bg.ac.rs

Radojka Vujasin

Zvanje: Naučni saradnik

 • radojka.vujasin@vin.bg.ac.rs

Ivana Cvijović-Alagić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ivanac@vinca.rs

Marija Prekajski Đorđević

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • prekajski@vin.bg.ac.rs

Marija Stojmenović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mpusevac@vin.bg.ac.rs

Milena Rosić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mrosic@vin.bg.ac.rs

Jelena Erčić

Zvanje: Naučni saradnik

 • jelenal@vin.bg.ac.rs

Ana Kalijadis

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • anaudovicic@vin.bg.ac.rs

Miljana Mirković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • miljanam@vin.bg.ac.rs

Vladimir Dodevski

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • vladimir@vin.bg.ac.rs

Milan Kragović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • m.kragovic@vin.bg.ac.rs

Ljiljana Kljajević

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ljiljana@vin.bg.ac.rs

Snežana Nenadović

Zvanje: Naučni savetnik

 • msneza@vin.bg.ac.rs

Vesna Maksimović

Zvanje: Naučni savetnik

 • vesnam@vinca.rs

Jelena Stašić

Zvanje: Naučni savetnik

 • jelsta@vin.bg.ac.rs

Dejan Zagorac

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • dzagorac@vin.bg.ac.rs

Ljiljana Matović

Zvanje: Naučni savetnik

 • ljiljam@vinca.rs

Marko Simić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • marko.simic@vin.bg.ac.rs

Vladimir Pavkov

Zvanje: Istraživač saradnik

 • pavkow@vin.bg.ac.rs

Svetlana Ilić

Zvanje: Naučni saradnik

 • svetlanailic@vin.bg.ac.rs

Jelena Maletaškić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • jelena.pantic@vin.bg.ac.rs

Jovana Ružić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • jruzic@vinca.rs

Mia Omerasevic

Zvanje: Naučni saradnik

 • mia@vin.bg.ac.rs

Neda Nišić

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • neda.nisic@vin.bg.ac.rs

Jelena Gulicovski

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • rocenj@vinca.rs

Tamara Minović Arsić

Zvanje: Naučni saradnik

 • tamaraminovic@vin.bg.ac.rs

Marija Ivanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • marija@vin.bg.ac.rs

Tamara Škundrić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • tamara.skundric@vin.bg.ac.rs

Marija Egerić

Zvanje: Naučni saradnik

 • egericmarija@vin.bg.ac.rs

Jelena Zagorac

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • jelena@vin.bg.ac.rs

Maria Cebela

Zvanje: Naučni saradnik

 • mcebela@vin.bg.ac.rs

Milan Pejić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • milan.pejic@vin.bg.ac.rs

Aleksa Luković

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • aleksa.lukovic@vinca.rs

Sanja Krstic

Zvanje: Naučni saradnik

 • ssanjak@vin.bg.ac.rs

Andrijana Vasić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • andrijana.nedeljkovic@vin.bg.ac.rs

Irina Kandić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • irina.kandic@vin.bg.ac.rs

Katarina Nikolić

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • katarina.nikolic@vin.bg.ac.rs

Ivan Bracanović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • ivan.bracanovic@vin.bg.ac.rs

Sanja Knežević

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • sanja.knezevic@vin.bg.ac.rs

Slađana Laketić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • sladjana.laketic@vin.bg.ac.rs

Miodrag Ristović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • miodrag.ristovic@vin.bg.ac.rs

Radmila Lišanin

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • radmila.lisanin@vin.bg.ac.rs

Dimitrije Petrović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • dimitrije.petrovic@vin.bg.ac.rs

Miomir Krsmanovic

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • miomir.krsmanovic@vin.bg.ac.rs

Emilija Nidžović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • emilija.nidzovic@vin.bg.ac.rs

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status
1 Dizajniranje kompozitnih materijala
2022
Vesna Maksimović
2 In Situ образовање нано и микрочестица ојачивача код металних композита добијених ласерским топљењем и техникама металургије праха
2021
Jelena Stašić
3 In situ образовање нано и микрочестица ојачивача код металних композита добијених ласерским топљењем и техникама металургије праха
2022
Jelena Stašić
4 Дизајн нових еколошких композитних материјала
2021
Ljiljana Kljajević
5 Дизајн нових еколошких композитних материјала
2022
Miljana Mirković
6 Дизајнирање композитних материјала
2021
Vesna Maksimović
7 Добијање, развој и примена угљеничних и нано керамичких материјала
2023
Vladimir Dodevski
8 Истраживање, развој и модификација савремених металних биоматеријала
2021
Ivana Cvijović-Alagić
9 Истраживање, развој и модификација савремених металних материјала
2023
Ivana Cvijović-Alagić
10 Нови материјали на бази алумосиликата, отпадне биомасе и угљеничних материјала у функцији очувања животне средине
2021
Milan Kragović
11 Нови структурни и функционални материјали за примену у екстремним условима
2021
Branko Matović
12 Нови структурни и функционални материјали за примену у екстремним условима
2022
Jelena Maletaškić
13 Нуклеарне методе и технике за безбедност
2021
Dragana Nikolić
14 Примена керамичких, угљеничних и композитних материјала у чврстом стању у области енергетике и електронике
2021
Marija Stojmenović
15 Развој и примена функционалних угљеничних материјала
2021
Ana Kalijadis
16 Сигурност нуклеарних постројења и заштита критичне инфраструктуре
2022
Dragana Nikolić
17 Сигурност нуклеарних постројења и заштитакритичне инфраструктуре
2021
Dragana Nikolić
18 Синтеза, процесирање и развој керамичких материјала система MgO - Al2O3 - SiO2
2023
Svetlana Ilić
19 Синтеза, процесирање и развој керамичких материјала система MgO – Al2O3 – SiO2
2022
Svetlana Ilić
20 Теоријско истраживање напредних материјала у стандардним и екстремним условима
2023
Dejan Zagorac
21 Уклањање, имобилизација и конверзија загађујућих материја из животне средине
2021
Ljiljana Matović