060 - Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje

Rukovodilac

Ljiljana Jankovic Mandic

Zvanje:

 • Kontakt: ljmandic@vin.bg.ac.rs

Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje

Organizaciona jedinica Instituta sa kompleksnom delatnošću koja uključuje naučno istraživački rad u različitim naučnim oblastima poput nauke o materijalima (sinteze i karakterizacije), ekologije, analitičke hemije, hemometrije, nedestruktivnih analiza ispitivanja i dr.

Saradnici:

Velibor Andrić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • velan@vinca.rs

Žaklina Todorović

Zvanje: Istraživač saradnik

 • zaklina@vinca.rs

Svetlana Čupić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • smiljka@vin.bg.ac.rs

Snežana Dragović

Zvanje: Naučni savetnik

 • sdragovic@vin.bg.ac.rs

Ljiljana Jankovic Mandic

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ljmandic@vin.bg.ac.rs

Jelena Marković

Zvanje: Stručni savetnik

 • jelenam@vin.bg.ac.rs

Marija Vuksanović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • marija.vuksanovic@vin.bg.ac.rs

Andrija Savić

Zvanje: Naučni saradnik

 • savic@vin.bg.ac.rs

Danijela Maksin

Zvanje: Naučni saradnik

 • dmaksin@vin.bg.ac.rs

Maja Gajić-Kvaščev

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • gajicm@vinca.rs

Adela D. Egelja

Zvanje: Naučni saradnik

 • adela@vinca.rs

Mirjana Ćujić

Zvanje: Naučni saradnik

 • cujicm@vin.bg.ac.rs

Tatjana Miljojcic

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • tatjana.miljojcic@vinca.rs

Marjetka Savić

Zvanje: Naučni saradnik

 • metk@vin.bg.ac.rs

Mirjana Marković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mmmark@vinca.rs

Aleksandra Nešić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • anesic@vin.bg.ac.rs

Đuro Čokeša

Zvanje: Stručni savetnik

 • cokesadj@vinca.rs

Aleksandar Čupić

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • aleksandar.cupic@vin.bg.ac.rs

Nebojša Potkonjak

Zvanje: Naučni saradnik

 • npotkonjak@vin.bg.ac.rs

Nataša Knežević

Zvanje: Istraživač saradnik

 • natasa.knezevic@vin.bg.ac.rs

Sladjana Meseldzija

Zvanje: Naučni saradnik

 • sladja_ms@vin.bg.ac.rs

Uroš Jovanović

Zvanje: Stručni savetnik

 • ujovanovic@vin.bg.ac.rs

Projekti koji se realizuju u Laboratoriji/Centru:

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status
1 Imobilizacija neorganskih i organskih zagađivača zemljišnim huminskim kiselinama
2022
Mirjana Marković
2 Istraživanja koncentracionih profila, transfera, transformacije i novih tehnika za uklanjanje i remedijaciju perzistentnih zagađujućih supstancija u životnoj sredini
2024
Snežana Dragović
3 SINTEZA I FUNKCIONALIZACIJA NANOSTRUKTURNIH I NEORGANSKIH MATERIJALA
2023
Ljiljana Živković (ex Čerović)
4 Имобилизација неорганских и органских загађивача земљишним хуминским киселинама
2021
Mirjana Marković
5 Истраживања концентрационих профила, трансфера, трансформације и нових техника за уклањање и ремедијацију перзистентних загађујућих супстанци у животној средини
2021
Snežana Dragović
6 Истраживања концентрационих профила, трансфера, трансформације и нових техника за уклањање и ремедијацију перзистентних загађујућих супстанција у животној средини
2022
Snežana Dragović
7 Развој и примена неинвазивних недеструктивних преносних спектрометријских техника (XRF, FTIR, XRD, мултиспектрална анализа)
2021
Maja Gajić-Kvaščev
8 Развој и примена неинвазивних недеструктивних преносних спектрометријских техника (XРФ, ФТИР, XРД, мултиспектрална анализа)
2022
Maja Gajić-Kvaščev
9 СИНТЕЗА И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАНОСТРУКТУРНИХ УГЉЕНИЧНИХ И НЕОРГАНСКИХ МАТЕРИЈАЛА
2022
Ljiljana Živković (ex Čerović)
10 Синтеза и функционализација наноструктурних угљеничних и неорганских материјала
2021
Branka Kaluđerović