080 - Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Rukovodilac

Maja Živković

Zvanje:

 • Kontakt: majaz@vinca.rs

Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Saradnici:

Boban Stanojević

Zvanje: Naučni saradnik

 • bobans@vin.bg.ac.rs

Snežana Jovanović-Ćupić

Zvanje: Naučni saradnik

 • cupic@vin.bg.ac.rs

Tamara Đurić

Zvanje: Naučni savetnik

 • tamariska@vinca.rs

Aleksandra Stanković

Zvanje: Naučni savetnik

 • alexas@vinca.rs

Nasta Dedović - Tanić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • nastad@vin.bg.ac.rs

Dragan Alavantić

Zvanje: Naučni savetnik

 • adragan@vin.bg.ac.rs

Vesna Mandušić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • vvranic@vinca.rs

Esma Isenović

Zvanje: Naučni savetnik

 • isenovic@yahoo.com

Vladan Bajić

Zvanje: Naučni savetnik

 • vladanbajic@yahoo.com

Milan Obradović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • obradovic@vin.bg.ac.rs

Tijana Bojić

Zvanje: Naučni savetnik

 • tijanabojic@vinca.rs

Maja Živković

Zvanje: Naučni savetnik

 • majaz@vinca.rs

Sonja Zafirović

Zvanje: Naučni saradnik

 • sonjazafirovic@vin.bg.ac.rs

Lidija Todorović

Zvanje: Naučni saradnik

 • lidijat@vinca.rs

Ana Kolaković

Zvanje: Naučni saradnik

 • anakolakovic@vin.bg.ac.rs

Maja (Bošković) Bubić

Zvanje: Naučni saradnik

 • majab@vinca.rs

Nina Petrović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ninajovanovic@vinca.rs

Ljiljana Stojković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ljiljanas@vin.bg.ac.rs

Milena Krajnović (Dragić)

Zvanje: Naučni saradnik

 • mdragic@vin.bg.ac.rs

Jelena Radovanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • jelenarad89@vin.bg.ac.rs

Katarina Banjac

Zvanje: Istraživač saradnik

 • banjac@vin.bg.ac.rs

Jovana Kuveljić

Zvanje: Naučni saradnik

 • jovana@vin.bg.ac.rs

Emina Sudar Milovanović

Zvanje: Naučni savetnik

 • sudare@vin.bg.ac.rs

Božidarka Zarić

Zvanje: Naučni savetnik

 • bozidarka.zaric@vin.bg.ac.rs

Bojana Kožik

Zvanje: Naučni saradnik

 • bojana86@vin.bg.ac.rs

Blagoje Murganić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • blagoje@vin.bg.ac.rs

Nataša Mačak

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • natasa.macak@vin.bg.ac.rs

Sanja Soskić (Mečanin)

Zvanje: Naučni saradnik

 • sanja.soskic@vinca.rs

Milan Stefanović

Zvanje: Istraživač saradnik

 • milanst@vin.bg.ac.rs

Mirjana Mačvanin

Zvanje: Naučni saradnik

 • mirjana.macvanin@vin.bg.ac.rs

Tijana Tomić

Zvanje: Istraživač saradnik

 • tijana.tomic@vin.bg.ac.rs

Anastasija Pajčin

Zvanje: Istraživač saradnik

 • anastasija@vin.bg.ac.rs

Ivan Životić

Zvanje: Naučni saradnik

 • ivanz@vin.bg.ac.rs

Ana Đorđević

Zvanje: Naučni saradnik

 • ana.djordjevic@vin.bg.ac.rs

Nikola Kokanov

Zvanje: Istraživač saradnik

 • nikola.kokanov@vin.bg.ac.rs

Julijana Stojanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • julijana@vin.bg.ac.rs

Kristina Mitrović

Zvanje: Istraživač saradnik

 • kristina.popic@vin.bg.ac.rs

Tatjana Dramićanin

Zvanje: Naučni savetnik

 • tatjana@vinca.rs

Magdalena Anđelevski

Zvanje: Istraživač saradnik

 • m_andjelevski@vin.bg.ac.rs

Mariana Seke

Zvanje: Naučni saradnik

 • marianaseke@yahoo.com

Ana Božović

Zvanje: Naučni saradnik

 • anabozovic@vin.bg.ac.rs

Ivana Kolić

Zvanje: Naučni saradnik

 • ivanak@vin.bg.ac.rs

Ivan Jovanović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • ivanj@vin.bg.ac.rs