Profil

Avatar

Stefan Radovanović

Zvanje:
Stručni saradnik
Direktni telefoni:
064/8505-022
Lokal:
Naučna oblast:
3
Veće oblasti:
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
100

DIPLOME

M faktor

Kategorija Broj Koeficijent Ukupno
M11 0 14 0
M12 0 10 0
M13 0 7 0
M14 0 5 0
M15 0 3 0
M16 0 2 0
M17 0 3 0
M18 0 2 0
M21a 0 10 0
M21 0 8 0
M22 0 5 0
M23 0 4 0
M24 0 4 0
M25 0 1.5 0
M26 0 1 0
M27 0 0.5 0
M28a 0 3.5 0
M28b 0 2.5 0
M29a 0 1.5 0
M29b 0 1.5 0
M29v 0 1 0
M31 0 3.5 0
M32 0 1.5 0
M33 0 1 0
M34 0 0.5 0
M35 0 0.3 0
M36 0 1.5 0
M41 0 9 0
M42 0 7 0
M43 0 3 0
M44 0 3 0
M45 0 1.5 0
M46 0 1 0
M47 0 0.5 0
M48 0 2 0
M49 0 1 0
M51 0 3 0
M52 0 1.5 0
M53 0 1 0
M54 0 0.2 0
M55 0 1 0
M56 0 0.3 0
M57 0 0.2 0
M61 0 1.5 0
M62 0 1 0
M63 0 0.5 0
M64 0 0.2 0
M65 0 0 0
M66 0 1 0
M67 0 0 0
M68 0 0 0
M69 0 0 0
M71 0 6 0
M72 0 3 0
M81 0 0 0
M82 0 0 0
M83 0 0 0
M84 0 0 0
M85 0 0 0
M86 0 0 0
M87 0 0 0
M91 0 0 0
M92 0 0 0
M93 0 0 0
M94 0 0 0
M95 0 0 0
M96 0 0 0
M97 0 0 0
M98 0 0 0
M99 0 0 0
M101 0 0 0
M102 0 0 0
M103 0 0 0
M104 0 0 0
M105 0 0 0
M106 0 0 0
M107 0 0 0
M108 0 0 0
M109 0 0 0
M110 0 0 0
M111 0 0 0
M112 0 0 0
M121 0 3 0
M122 0 2 0
M123 0 1 0
M124 0 1 0

Ukupno M faktor:

0
--> -->--> -->--> --> --> -->--> -->--> --> -->-->

NI radovi

# Naziv, Datum, Grupa, Vrsta Godina Autori Status Akcija

Citati

Broj citata Referenca Status
Link | Dokument
Odobren