280 - Centar za protiveksplozionu zaštitu

Rukovodilac

Zvanje:

  • Kontakt:

Centar za protiveksplozionu zaštitu

Saradnici:

Aleksandar Videnović

Zvanje: Viši stručni saradnik

  • alvidac@vinca.rs

Aleksandar Đurđević

Zvanje: Viši stručni saradnik

  • acadjur@vinca.rs

Jadranka Labus

Zvanje: Istraživač saradnik

  • jadrankal@vinca.rs

Projekti koji se realizuju u Laboratoriji/Centru:

# Naziv projekta Rukovodilac Status

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status