180 - Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju

Rukovodilac

Sanja M. Glišić

Zvanje:

 • Kontakt: sanja@vinca.rs

Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju

Saradnici:

Nevena Veljković

Zvanje: Naučni savetnik

 • nevenav@vinca.rs

Jelena (Đorđević) Milićević

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • jdjordjevic@vinca.rs

Branislava Gemović

Zvanje: Naučni saradnik

 • gemovic@vin.bg.ac.rs

Radoslav Davidović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • radoslav@vin.bg.ac.rs

Jelena Prljić

Zvanje: Naučni saradnik

 • prljic@vin.bg.ac.rs

Sanja M. Glišić

Zvanje: Naučni savetnik

 • sanja@vinca.rs

Tamara Drljača

Zvanje: Istraživač saradnik

 • tamara.drljaca@vin.bg.ac.rs

Draginja Radošević

Zvanje: Naučni saradnik

 • draga@vinca.rs

Vladimir Perović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • vladaper@vin.bg.ac.rs

Nikola Lukić

Zvanje: Naučni saradnik

 • nikola.lukic@vin.bg.ac.rs