070 - Laboratotija za radioizotope

Rukovodilac

Sanja Vranješ-Đurić

Zvanje:

 • Kontakt: sanjav@vinca.rs

Laboratotija za radioizotope

Laboratorija za radioizotope je jedinstven centar na Balkanu za razvoj, proizvodnju (registrovana od strane Ministarstva zdravlja RS) i kontrolu radiofarmaceutika (akreditovana kod ATS-a). Tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada, Laboratorija za radioizotope je u saradnji sa nuklearno-medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu, razvila veći broj radiofarmaceutika koji se primenjuju u dijagnostici i terapiji.

Saradnici:

Sanja Vranješ-Đurić

Zvanje: Naučni savetnik

 • sanjav@vinca.rs

Drina Janković

Zvanje: Naučni savetnik

 • drinaj@vinca.rs

Marija Mirković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mmarija@vinca.rs

Zorana Milanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • zorana.milanovic@vinca.rs

Aleksandar Vukadinović

Zvanje: Viši stručni saradnik

 • vukadinovic@vin.bg.ac.rs

Đorđe Petrović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • djpetrovic@vin.bg.ac.rs

Marko Perić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • marko.peric@vin.bg.ac.rs

Dragana Stanković

Zvanje: Istraživač saradnik

 • dragana.s@vin.bg.ac.rs

Željko Prijović

Zvanje: Naučni saradnik

 • zprijovic@vin.bg.ac.rs

Magdalena Radović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • magdalena.lazarevic@vin.bg.ac.rs