064 - Centar za permanentno obrazovanje

Rukovodilac

Zvanje:

  • Kontakt:

Centar za permanentno obrazovanje

Saradnici:

Mirjana Đurašević

Zvanje: Viši naučni saradnik

  • mirad@vin.bg.ac.rs

Zorica Obradović

Zvanje: Stručni savetnik

  • zoobradovic71@gmail.com

Projekti koji se realizuju u Laboratoriji/Centru:

# Naziv projekta Rukovodilac Status

Istraživanja Laboratorija/Centra: