020 - Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Rukovodilac

Tanja Barudžija

Zvanje:

 • Kontakt: tbarudzija@vin.bg.ac.rs

Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Misija Centra je da istraži, razume i objasni fizičke osobine materijala pogodnih za tehnološke i medicinske primene, kao i da učestvuje u širenju znanja kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou. VINCENT je određen da bude osnova za tekuće i naredne nacionalne R&D Programe za nove materijale i da predstavlja „centar gravitiranja“ za sve istraživače u ovoj oblasti, ne samo na nacionalnom, vec i regionalnom i internacionalnom nivou.

Saradnici:

Goran Bogdanović

Zvanje: Naučni savetnik

 • goranb@vin.bg.ac.rs

Nenad Lazarov

Zvanje: Stručni savetnik

 • lazarov@vin.bg.ac.rs

Vladan Kusigerski

Zvanje: Naučni savetnik

 • vladank@vinca.rs

Jovan Blanuša

Zvanje: Naučni savetnik

 • blanusa@vinca.rs

Nataša Jović Orsini

Zvanje: viši naučni saradnik

 • natasaj@vin.bg.ac.rs

Željko Pržulj

Zvanje: Naučni saradnik

 • zprzulj@vin.bg.ac.rs

Duško Borka

Zvanje: Naučni savetnik

 • dusborka@vinca.rs

Jasmina Tekić

Zvanje: Naučni savetnik

 • jasminat@vin.bg.ac.rs

Далибор Чевизовић

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • cevizd@vinca.rs

Vesna Borka Jovanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • vborka@vinca.rs

Željko Šljivančanin

Zvanje: Naučni savetnik

 • zeljko@vin.bg.ac.rs

Sladjana Novaković

Zvanje: Naučni savetnik

 • snovak@vinca.rs

Marija Perović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mara.perovic@vin.bg.ac.rs

Tanja Barudžija

Zvanje: Naučni saradnik

 • tbarudzija@vin.bg.ac.rs

Violeta Nikolić

Zvanje: Naučni saradnik

 • violeta@vin.bg.ac.rs

Marin Tadić

Zvanje: Naučni savetnik

 • marint@vinca.rs

Ana Mraković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • amrakovic@vin.bg.ac.rs

Zoran Tomić

Zvanje: Naučni savetnik

 • zorant@vin.bg.ac.rs

Miloš Ognjanović

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • miloso@vin.bg.ac.rs

Mirjana Milić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mikac@vin.bg.ac.rs

Bratislav Antić

Zvanje: Naučni savetnik

 • bantic@vin.bg.ac.rs

Vasilije Matić

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • vasilije.matic@vin.bg.ac.rs

Srđan Stavrić

Zvanje: Naučni saradnik

 • stavric@vinca.rs

Marko Orozović

Zvanje: Istraživač pripravnik

 • marko.orozovic@vinca.rs

Marko Bošković

Zvanje: Naučni saradnik

 • markob@vinca.rs

Stanko Tomic

Zvanje: Naučni savetnik

 • stanko.tomic@vin.bg.ac.rs

Danka Savić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • dankasavic@vin.bg.ac.rs

Projekti koji se realizuju u Laboratoriji/Centru:

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status
1 Наноструктурни магнетни материјали за примене у биомедицини и меморијским медијумима
2023
Vladan Kusigerski
2 Гравитација и астрофизика честица
2021
Vesna Borka Jovanović
3 Дизајнирање, синтеза, карактеризација и процена практичне примене координационих и органометалних једињења
2021
Zoran Tomić
4 Квантна кохеренција у биолошким и нано-структурним материјалима
2022
Далибор Чевизовић
5 Квантна кохеренција у биолошким и наноструктурним материјалима
2021
Далибор Чевизовић
6 Компјутерско моделовање материјала применом теорије функционала густине (DFT)
2021
Željko Šljivančanin
7 Наноструктурни магнетни материјали за примене у биомедицини и меморијским медијумима
2021
Vladan Kusigerski
8 Нековалентне интеракције у стабилизацији органометалних и органских наноструктурних система
2022
Sladjana Novaković
9 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и кординационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији
2021
Sladjana Novaković
10 Структурна и магнетна својства анизотропних и волуминозних нано- и хибридних структура
2021
Marin Tadić