011 - Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Rukovodilac

Jelena Belošević-Čavor

Zvanje:

 • Kontakt: cjeca@vin.bg.ac.rs

Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Glavne istraživačke delatnosti Laboratorije su nuklearna spektroskopija i reakcije, nuklearna instrumentacija i metode, hiperfine interakcije, ispitivanje lokalnih struktura i klastera, ispitivanje materijala za vodoničnu energetiku, akceleratorska fizika, detektori zračenja, organska (opto)elektronika i spintronika i ekologija i održivi razvoj.

Saradnici:

Nenad Ivanović

Zvanje: Naučni savetnik

 • nivanov@vinca.rs

Igor Čeliković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • icelikovic@vin.bg.ac.rs

Ивана Радисављевић

Zvanje: Naučni savetnik

 • iva@vinca.rs

Aleksandar Kandić

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • akandic@vinca.rs

Vasil Koteski

Zvanje: Naučni savetnik

 • vkotes@vin.bg.ac.rs

Ljubomir Nikolić

Zvanje: Naučni saradnik

 • ljnikoli@tesla.rcub.bg.ac.rs

Dragan Toprek

Zvanje: Naučni savetnik

 • toprek@vinca.rs

Mirjana Medić Ilić

Zvanje: Naučni saradnik

 • mirjanamedic@vinca.rs

Bojana Paskaš Mamula

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • bpmamula@vin.bg.ac.rs

Katarina Batalović (Ćirić)

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • kciric@vinca.rs

Ana Kapidžić

Zvanje: Naučni saradnik

 • anakap@vin.bg.ac.rs

Jana Radaković

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • janar@vin.bg.ac.rs

Jelena Belošević-Čavor

Zvanje: Naučni savetnik

 • cjeca@vin.bg.ac.rs

Ljubisav Stamenić

Zvanje: Stručni savetnik

 • stamenic@vin.bg.ac.rs

Mila Pandurovic

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • milap@vin.bg.ac.rs

Ana Umićević

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • umicev@vin.bg.ac.rs

Валентин Ивановски

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • valiva@vin.bg.ac.rs

Bojana Kuzmanović

Zvanje: Naučni saradnik

 • kuzmob@vinca.rs

Nikola Novaković

Zvanje: Naučni savetnik

 • novnik@vin.bg.ac.rs

Tamara Milanović

Zvanje: Istraživač saradnik

 • tmilanovic@vin.bg.ac.rs

Aleksandra Samolov

Zvanje: Naučni saradnik

 • aleksandra.samolov@vin.bg.ac.rs

Branislav Stanković

Zvanje: Naučni saradnik

 • branislav.stankovic@vin.bg.ac.rs

Cedomir Petrovic

Zvanje: Naučni savetnik

 • cedomir.petrovic@vin.bg.ac.rs

Laslo Nađđerđ

Zvanje: Viši naučni saradnik

 • mappy@vinca.rs

Istraživanja Laboratorija/Centra:

# Naziv Istraživanja Rukovodilac Status
1 Временске корелације при распаду енергетских стања у нуклеарним реакцијама синтезе супертешких елемената
2021
Laslo Nađđerđ
2 Електронски принципи формирања и функционисања наноструктура на атомском нивоу
2021
Ивана Радисављевић
3 Истраживања савремених материјала за примену у енергетици коришћењем метода нуклеарне спектроскопије и прорачуна из првих принципа
2022
Ana Umićević
4 Истраживање савремених материјала за примену у енергетици коришћењем метода нуклеарне спектроскопије и прорачуна из првих принципа
2021
Jelena Belošević-Čavor
5 Нуклеарна физика: структура егзотичних језгара и инструментација
2021
Igor Čeliković
6 Примена машинског учења у дизајну ефикасних енергетских материјала и процеса
2022
Katarina Batalović (Ćirić)
7 Примена машинског учења у дизајну ефикасних енергетских материјала и процеса
2021
Jana Radaković
8 Теоријска истраживања материјала од интереса за примену у енергетици и заштити животне средине
2021
Nikola Novaković
9 Физика ван Стандардног модела у колејдерским и неколајдерским експериментима
2022
Mila Pandurovic
10 Физика изван Стандардног модела на неколајдерским и колајдерским експериментима
2021
Mila Pandurovic